Sprawozdania budżetowe (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Roczne sprawozdania finansowe za 2008r. MGOKSiR oraz MGBP w Gniewkowie

Treść uchwał nr: XLI/340/2009 oraz XLI/341/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. zatwierdzających te sprawozdania zamieszczono w zakładce : "Prawo lokalne","Uchwały Rady"

Zarządzenie nr 53/2009 Burmistrza Gniewkowa z dnia 29.05.2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2009 Burmistrza Gniewkowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2008 rok

Treść informacji do wglądu w Urzędzie Miejskim - Skarbnik Gminy -pokój nr 2 , Biuro Rady Miejskiej -pokój nr 17