Strategia rozwoju (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013

Spis treści WPROWADZENIE 2 I.ANALIZA STRATEGICZNA 3 1.Analiza potencjału strategicznego gminy 3 1.1.Gmina i społeczność lokalna 3 1.1.1.Środowisko naturalne 5 1.1.2.Mieszkańcy i problemy społeczne 9 1.1.3.Infrastruktura społeczna 17 1.1.3.1.Ochrona zdrowia 17 1.1.3.2.Edukacja,kultura,sport 17 1.1.3.3.Obiekty dziedzictwa kulturowego 19 1.1.4.Infrastruktura...