Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budżet Miasta i Gminy na rok 2004

Uchwała Nr XVII/117/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o Samorządzie Gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późn.zm.) oraz art.....

BUDŻET GMINY NA 2003R.

Uchwała Nr VI/31/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d”, pkt 10 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o Samorządzie Gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001...