Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów w roku 2012

Treść sprawozdania- patrz załączony plik

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012

Treśc sprawozdania - patrz załączony plik

Plan pracy Komisji Oświaty Sportu Zdrowia Kultury i Opieki Społecznej na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budownictwa Rolnej i Ochrony Środowiska na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Sprawozdanie z pracy w roku 2011 Komisji Rozwoju Gospodarczego Budownictwa Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska

Sprawozdanie przyjęte przez Radę Miejską podczas XIV obrad w dniu 28 grudnia 2011r.-patrz załączony plik.

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty Sportu Zdrowia Kultury i Opieki Społecznej za rok 2011

Sprawozdanie przyjęte przez Radę Miejską podczas XIV obrad w dniu 28 grudnia 2011r.-patrz załączony plik.