Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie za rok 2013

Treść sprawozdania-patrz załączony plik

Sprawozdanie Burmistrza Gniewkowa za rok 2013

Treść sprawozdania- patrz załączony plik

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2013 przyjęty na XXVII sesji w dniu 28.12.2012r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2013 przyjęty na XXVII sesji w dniu 28 grudnia 2012r. Lp.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

Plan- patrz załączony plik

Sprawozdanie Burmistrza za 2012 rok

Treść sprawozdania - patrz załączony plik

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie za okres od stycznia 2012 do grudnia 2012r.

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie za okres od stycznia 2012r. do grudnia 2012r. przyjęte na XXVI sesji w dniu 18 grudnia 2012r. Rada Miejska w Gniewkowie w mijającym roku odbyła 12 posiedzeń , a dziś spotyka się po raz trzynasty . Od początku kadencji – Rada odbyła do tej