Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budownictwa Gospodarki Komunalnej Rolnej i Ochrony Środowiska na rok 2014

Plan pracy Komisji przyjęty został przez Radę na XXXIX sesji w dniu 30.12.2013r.-patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Oświaty Sportu Zdrowia Kultury i Opieki Społecznej na rok 2014

Plan pracy Komisji przyjęty został przez Radę na XXXIX sesji w dniu 30.12.2013r.-patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2014

Plan pracy Komisji przyjęty został na XXXIX sesji w dniu 30.12.2013r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

Plan pracy Komisji przyjęty został na XXXIX sesji w dniu 30.12.2013r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2014

Plan pracy Rady przyjęty został na XXXIX sesji w dniu 30.12.2013r.- patrz zalączony plik.

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2014

Plan pracy Rady przyjęty został na XXXIX sesji w dniu 30.12.2013r.- patrz zalączony plik.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za rok 2013

Treśc sprawozdania-patrz załączony dokument