Plan pracy i sprawozdania (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 rok

Sprawozdanie przyjęte przez Radę Miejską na XLV sesji w dniu 30.12.2009r- patrz załączony plik

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów za 2009 rok

Sprawozdanie przyjęte przez Radę Miejską na XLV sesji w dniu 30.12.2009r- patrz załączony plik

Sprawozdanie Komisji Rozowju Gospodarczego ,Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska za 2009 rok

Sprawozdanie przyjęte przez Radę Miejską na XLV sesji w dniu 30.12.2009r- patrz załączony plik

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Sportu,Zdrowia ,Kultury i Opieki Społecznej za 2009r.

Sprawozdanie przyjęte przez Radę Miejską na XLV sesji w dniu 30.12.2009r -patrz załączony plik

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Gniewkowo w roku 2009

Sprawozdanie przyjęte przez Radę Miejską na XLV sesji w dniu 30.12.2009r.

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2010

Plan- patrz załącznik