Gospodarka komunalna (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 września 2007r. w/s wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewkowo na lata 2007-2011

UCHWAŁA Nr XIII /94 /2007 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE dnia 19 września 2007r w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewkowo na lata 2007-2011 Na podstawie art.40 ust.1 pkt.4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r.Nr 142, poz.1591,...