Protokoły

Protokół ze spotkania Komisji Oświaty(...) z Gminną Radą Sportu w Gniewkowie w dniu 22.09.2008r.

 

 

Protokół 

ze spotkania Komisji Oświaty , Sportu, Zdrowia,

Kultury i Opieki Społecznej  z Gminną Radą Sportu w Gniewkowie

w dniu 22 września  2008r

 

 

 

 

 

                   W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności.

Spotkanie rozpoczął i poprowadził Przewodniczący Komisji- pan Janusz Bożko.

Pan Bożko  poinformował, iż celem spotkania są ostateczne ustalenia w kwestii projektu uchwały dotyczącej dofinansowania sportu kwalifikowanego. Konkretnie – chodzi o dopisanie kilku punktów , a jednym z nich jest możliwość częściowego refundowania kosztów rehabilitacji . Pan Sławomir Bożko zwrócił uwagę , by może pominąć zapis o „częściowej” refundacji , by kluby same mogły o tym decydować.  Ostatecznie ustalono , by wprowadzić zapis o „częściowej refundacji”. Kolejno, Przewodniczący Komisji poruszył kwestię refundowania kosztów diet dla zawodników .  Pan Janusz Bożko zasugerował, by może pominąć zapis mówiący o dietach , a ustalić zwrot kosztów związanych z „wydatkiem energetycznym” . W tym zakresie wywiązała się dyskusja , w której przedstawiano m.in. formę ,w jakiej kluby diety wypłacają . Pan Ćwikła powiedział np. , że w UNII – diety wypłacane są zaledwie ok. 20% zawodników. Pan Tyburek uznał natomiast, że uchwała winna być tak zrobiona , by zawierała jak najmniej zakazów i dawała większe pole manewru działaczom klubowym. Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że jeśli się taki zapis wprowadzi , to będzie to automatycznie uszczuplenie innych wydatków , co pan Tyburek potwierdził, zaznaczając , że o tym zadecydują właśnie działacze.  Wiceprzewodniczący GRS wskazał także na problem zakupu odzieży sportowej, sprzętu- rodziców na to nie stać . Sprzęt , np. buty refundowane są tylko w części, ponieważ Klubu nie stać na zakup dobrego , ale drogiego obuwia. Pan Hałas poparł tą wypowiedź , tłumacząc , że zakup sprzętu jest dla klubów taką pozycją w jego wydatkach, że kiedy trzeba z czegoś zrezygnować – to zazwyczaj jest to właśnie sprzęt sportowy. Pan T.Maciejczyk wyraził opinię, by uchwała dawała większą swobodę działaczom. Dyskutowano również nad wprowadzeniem zapisu o „częściowym zwrocie kosztów obozów i turniejów sportowych” i zasugerowano, by taki zapis wprowadzić. Przewodniczący Komisji poruszył także uregulowania dotyczące składu komisji konkursowej  pytając , czy w jej składzie nie mogą być także radni. Pan Drzażdżewski wyjaśnił, że takie są ustalenia , by wszelkie komisje składały się z urzędników , ponieważ  biorą oni odpowiedzialność za rozstrzygnięcia formalno-prawne . Z-ca Burmistrza wyraził też wątpliwość w to, czy prawo dopuszcza udział osób spoza Urzędu w takich komisjach. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że jest to ważne wówczas, gdy burmistrz nie jest zainteresowany sportem . Pan Tyburek  zaproponował, by w warunkach konkursu dopisać „licencję klubową” , jako dokument wymagany od oferenta. Propozycja ta została przyjęta. 

Rozważano też kwestię stypendiów dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów .  Wprowadzenie tego wymaga odrębnych uchwał, dlatego też ustalono, że wstępnie temat ten zostanie zasygnalizowany  radnym .

Na tym spotkanie zakończono.

 

 

 

 

 

……………………………………..

(Janusz Bożko-Przew.Komisji)

 

 

 

 

Protokołowała:J.Stefańska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Komisja Oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2009 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1752
27 stycznia 2009 10:10 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.