Protokoły

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 maja 2008r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 19 maja 2008r. zwołanej w celu weryfikacji dokumentów dotyczących zlecania remontów i inwestycji przez Urząd Miejski

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności .

Spotkanie rozpoczął i powitał przybyłych – Przewodniczący Komisji – pan Stanisław Tomczyk . Przewodniczący Komisji oświadczył, iż jak poprzednio ustalono , spotkano się dziś po to , by zapoznać się z procedurami przetargów i zlecaniem inwestycji przez Urząd. Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji – pani Maria Kręć wraz z panem Mirosławem Chwiałkowskim przedłożyli Komisji materiały dotyczące spraw wskazanych na ostatnim posiedzeniu.  Pani Kręc zasugerowała, aby Komisja zapoznała się z tymi dokumentami , zobowiązując się jednocześnie do złożenia odpowiednich wyjaśnień w razie wątpliwości , jakie mogą  pojawić się w trakcie ich weryfikacji.

Następnie  członkowie Komisji kolejno  przeglądali akta spraw:

-budowy chodnika przy ul.700-lecia w Gniewkowie . Ustalono, że prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gniewkowie . Prace wykonano zgodnie z umową . Komisji nie stwierdziła uchybień w tej procedurze , jednakże wskazała na brak informacji na temat  cen innych firm na  tego rodzaju usługi;

-wyposażenia sali gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Gniewkowie – stwierdzono , że procedury przetargowe zostały zastosowane odpowiednio ,a w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano dwie firmy , które złożyły najkorzystniejsze oferty . Firmie „Prestige Sport” pani Anety Mieczkowskiej z Legionowa zlecono

dostawę wraz z transportem oraz montażem artykułów i sprzętu sportowego do sali .Firma ”PRO-KALL-HAND” Sp. z o.o. z siedzibą w  Czarnej Wsi podjęła się natomiast dostawy wraz z transportem oraz montażem mebli do zaplecza socjalnego tej sali .  Zgodnie z przedłożonymi dokumentami- firmy te wywiązały się z umów i Komisja nie wnosi uwag do przeprowadzonych procedur;

-remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach . Ustalono, że prace wykonane zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Wierzchosławicach .

Komisja zapoznała się również z dokumentami dotyczącymi wyboru przewoźnika dowożącego dzieci do szkół z terenu gminy , choć temat ten nie dotyczył zakresu prowadzonych przez nią ustaleń. Zwrócono jednak uwagę, że na wykonawcę zadania wybrano droższą firmę .

 

Na tym zakończono weryfikację dokumentów przedłożonych przez Referat Rozwoju  i Promocji Gminy , które oceniono pozytywnie i do których nie wniesiono zastrzeżeń.

 

 

 

 Podpisał(-)

Przewodniczący Komisji

Stanisław Tomczyk

 

Wiadomość powiązana z

Komisja 1998 - 2002

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2008r.
Dokument wytworzony przez: Komisja Rewizyjna
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2009 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1622
27 stycznia 2009 10:08 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.