Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Gniewkowa z dnia 1 marca 2007r. w/s Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Gniewkowa z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271...

Regulamin organizacyjny UM w Gniewkowie

Zarządzenie nr 52 /2003 z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) n a d a j ę Regulamin Organizacyjny...

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gniewkowie (tekst ujednolicony)

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GNIEWKOWIE - tekst ujednolicony - Zatwierdzony Uchwałą Nr VI/53899 z dnia 20 lutego 1999r. RM Gniewkowo uwzględniający zmiany: z 23.09.1999r. Nr XII/114/99, z 6.03.2001r. Nr XXXI/220/2001, z dnia 26.03.2002r. Nr XLIII/306/2002. I. Postanowienia ogólne § 1 1....