Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo

Treść uchwały nr XLI/334/2009 , którą Rada Miejska zatwierdziła Regulamin - patrz załączony plik

Regulamin określający zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo

Uchwała Nr XIX/158/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z...