Regulamin (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin organizacyjny UM w Gniewkowie

Zarządzenie nr 52 /2003 z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) n a d a j ę Regulamin Organizacyjny...