Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR168/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia17 listopada2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR168/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia17 listopada2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 30 ust.

ZARZĄDZENIE NR 165/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 165/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 30 ust

ZARZĄDZENIE NR 163/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 2 listopada2020r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

ZARZĄDZENIE NR 163/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 2 listopada2020r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na podstawie art. 30 ust. 1 us

ZARZĄDZENIE NR 162/2020 Burmistrza Gniewkowa z dnia 2.11.2020r. w sprawie powołania komisji do przejęcia (zabezpieczenia) dokumentacji oraz kluczy od odwołanego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie.

ZARZĄDZENIE NR 162/2020 Burmistrza Gniewkowa z dnia 2.11.2020r. w sprawie powołania komisji do przejęcia (zabezpieczenia) dokumentacji oraz kluczy od odwołanego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa

ZARZĄDZENIE Nr 161 /2020 BUMSTRZA GNIEWKOWA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie

ZARZĄDZENIE Nr 161 /2020 BUMSTRZA GNIEWKOWA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 63 ust. 13 w zw. z art. 29 u

ZARZĄDZENIE NR 160 /2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie, ul. Toruńska 40

ZARZĄDZENIE NR 160 /2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie, ul. Toruńska 40 Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020

Zarządzenie Nr159/2020 Burmistrza Gniewkowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gniewkowo według stanu na koniec III kwartału 2020.

Zarządzenie Nr159/2020 Burmistrza Gniewkowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

ZARZĄDZENIE NR 154/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej

ZARZĄDZENIE NR 154/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej Na podsta