Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 154/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej

ZARZĄDZENIE NR 154/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej Na podsta

ZARZĄDZENIE NR 148/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora i zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ZARZĄDZENIE NR 148/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora i zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. p