Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 12.05.2009r. dotyczące wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku mieszkalnego – placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działki nr 578/14 znajdującej się w obrębie miejscowości Gniewkowo przy ul. Dworcowej.

Burmistrz Gniewkowa                                          Znak:7331-46/09

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 12.05.2009 r.

 

Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, iż została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie budynku mieszkalnego – placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działki nr 578/14 znajdującej się w obrębie miejscowości Gniewkowo przy ul. Dworcowej.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo  

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Gniewkowie

w dniu 12.05.2009 r.

 

zdjęto dnia .................................r.

 

......................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 12.05.2009r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2009 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2161
12 maja 2009 14:24 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl