Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 29.10.2008r. dotyczące wydania postanowienia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie działki nr 24/3 w miejscowości Gniewkowo przy ul. Rzemieślniczej.

Burmistrz Gniewkowa                                         Znak:7331-14/08

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 29.10.2008 r.

 

Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się o wydaniu postanowienia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

 

budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie działki nr 24/3     w miejscowości Gniewkowo przy ul. Rzemieślniczej.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej   sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016) w godzinach urzędowania w terminie trzech dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie.

z up. Burmistrza

            mgr Bogumiła Pęczkowska

            Sekretarz Gminy

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
na stronie internetowej UM w Gniewkowie

na tablicach ogłoszeń UM w Gniewkowie

w dniu 29.10.2008 r.

 

 

zdjęto dnia .....................r.

 

......................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

 

Data wytworzenia dokumentu: 29.10.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2008 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3399
29 października 2008 13:32 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl