Komunikaty

KARTA INFORMACYJNA DLA: Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

Lp.

          FORMULARZ E – KARTA INFORMACYJNA DLA:

Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych,

raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo – geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

 

2.

Nazwa dokumentu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Rozbudowa budynku inwentarskiego – kurnika do chowu brojlerów na terenie działki nr 14/2 w Suchatówce gm. Gniewkowo

4.

Data sporządzenia dokumentu

Październik 2008 r.

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu w tym REGON

Sylwia Witczak

Suchatówka 19

88-140 Gniewkowo

6.

Wykonawca dokumentu w tym REGON

„EKOART” – Ochrona Środowiska

P.W. Artur Święczkowski

Ul. Gdańska 139

85-022 Bydgoszcz

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gniewkowie

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

pokój nr 13 tel. 0-52 3543016

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

brak

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

brak

11.

Uwagi

 

 

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.10.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2008 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 4342
24 października 2008 11:53 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.