Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Informacja Burmistrza Gniewkowa z dnia 24.10.2008r. w/s postępowania dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego kurnika na terenie działki nr 14/2 znajdującej się w miejscowości Suchatówka gm. Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa      

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

                                                                                    

Znak:7625-5/08 

 

INFORMACJA

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 24.10.2008 r.

 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1  i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

Zawiadamiam, iż dane o wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego kurnika na terenie działki                  nr 14/2 znajdującej się w miejscowości Suchatówka gm. Gniewkowo zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016) w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski można składać na piśmie do Burmistrza Gniewkowa                                  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 14.11.2008 r.

           

 

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Niniejszą informację zamieszczono
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gniewkowa,

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

na tablicy ogłoszeń w miejscowości Suchatówka
w dniu ………………2008  r.

zdjęto dnia .....................r.

 

......................................................
     (podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 24.10.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2008 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3353
24 października 2008 11:43 (Jadwiga Stefańska) - Usunięcie załącznika.
24 października 2008 11:12 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.
24 października 2008 11:12 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl