Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16.09.2010 r. w sprawie wydania postanowienia przez Starostę Inowrocławskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej, budowie słupowej stacji transformatora i budowie linii kablowj na terenie działek nr 48/4 i 53/1 w miejscowości Skalmierowice

Burmistrz Gniewkowa                                                   Znak:7331-78/10

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 16.09.2010 r.

Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu postanowienia przez Starostę Inowrocławskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na

 

przebudowie linii napowietrznej, budowie słupowej stacji transformatora i budowie linii kablowej i złącza kablowo-pomiarowego na terenie działek nr 48/4 i 53/1  w miejscowości Skalmierowice gmina Gniewkowo.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek

Zakładu Techniki Energetycznej Maciej Graczyk z siedzibą w Inowrocławiu

 

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 12 (tel. 52 3543015) w godzinach urzędowania  w terminie siedmiu dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie.

                                                                                  

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 16.09.2010 r.


- na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skalmierowice

 

 

zdjęto dnia ...................................r.

 

.......................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 16.09.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2010 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 974
16 września 2010 13:18 Magdalena Kłosowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl