Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 04.12.2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Gniewkowo przy ul. Sobieskiego.

Burmistrz Gniewkowa                                                           Znak: 7331-139/09

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 04.12.2009 r. 

 

 

Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami gazowymi na terenie działek nr 474/2, 458/8 i 562/1 w miejscowości  Gniewkowo przy ul. Sobieskiego.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z treścią wniosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 12 (tel. 0-52 3543015) w godzinach 7ºº-15ºº w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           

                                                                                          z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

                       

           

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 04.12.2009 r.


- na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowiezdjęto dnia ...................................r.

 

.......................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.12.2009 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2009 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 2022
04 grudnia 2009 09:09 (Magdalena Kłosowska) - Utworzenie dokumentu.