Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Obwieszczenie że w dniu 08.07.2019r. znak: OŚ.6220.30.2018.AS na wniosek Ekoter ochrona środowiska Michał Schmidt z siedzibą przy Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz Bonduelle Polska S. A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 303, 02 – 785 Warszawa, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji studni nr 10T w

Załączniki:

Obwieszczenie 08.07.2019r. [407.09 KB]