Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Obwieszczenie że w dniu 12.06.2019r. znak: OŚ.6220.11.2018.AS na wniosek Pana Jerzego Rataja, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja stwierdzająca, że nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 357 obręb Gą

Załączniki:

obwidec_rataj.pdf [387.58 KB]