Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 12.11.2012 r. w sprawie przyjęcia uchwały nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31.10.2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 12.11.2012 r. Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o przyjęciu Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 01 sierpnia 2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16.07.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek w Zajezierzu gmina Gniewkowo.

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16 lipca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 85, 87, 88, 89/1, 89/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu,gmina Gniewkowo Na podstawie art. 17

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16.07.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ul. Zajeziernej.

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16 lipca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie, przy ul. Zajeziernej Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, po

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16.07.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kaczkowie gmina Gniewkowo.

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16 lipca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 18/1, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6 i 17/7 w Kaczkowie, gmina Gniewkowo. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu&

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa o przyjęciu uchwały nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Gniewkwoie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 770/5 w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 9 lipca 2012 r. Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przyjęciu

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 5 lipca 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 5 lipca 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej Gniewk