Wybory Prezydenta RP w 2020 r. - II tura 12 lipca 2020 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Transport wyborców w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP - 12 lipca 2020 r.

Urząd Miejski w Gniewkowie zlecił firmie transportowej p.Jacka Wożniaka przewóz wyborców w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12 lipca 2020 r. do lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy w następującym porządku: 1.Skalmierowice godz.945 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej...

Głosowanie przez pełnomocnika

Piątek - 03.07.2020 r. to ostatni dzień, kiedy wyborcy, którzy ukończyli 60 lat i niepełnosprawni mogą złożyć wniosek ws. głosowania przez pełnomocnika w wyborach prezydenckich w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Wnioski w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa przyjmowane sa w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul.Dworcowej...

Zaświadczenia o głosowaniu poza miejscem zamieszkania

Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Z zaświadczeniem można głosować w każdej komisji - również w swojej „macierzystej". Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie...

Dopisanie do spisu lub rejestru wyborców

Wyborców informuje się , że dopisanie się do spisu będzie ważne tylko na jedno głosowanie (II turę wyborów Prezydenta RP), dopisanie się do rejestru będzie ważne na stałe – także w kolejnych wyborach. Do spisu wyborców można dopisać się na podstawie wniosku. By dopisać się do rejestru, trzeba dodatkowo udowodnić...

Głosowanie korespondencyjne

Informuje się, że zgodnie z § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) - w przypadku wyborów Prezydenta RP zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. Osoby, które takie zgłoszenia dokonały przed I turą głosowania w dniu 28.06.2020...