Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023 (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok

Plan pracy Komisji przyjęty został przez Radę Miejską na V sesji w dniu 28 grudnia 2018r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2019

Plan pracy Komisji przyjęty został przez Radę Miejską na V sesji w dniu 28 grudnia 2018r.

Plan pracy Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska na rok 2019

Plan pracy Komisji przyjety został przez Radę Miejską na V sesji w dniu 28 grudnia 2018r.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2019

Plan pracy Komisji przyjety został przez Radę Miejską na V sesji w dniu 28 grudnia 2018r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

Plan pracy Komisji przyjety został przez Radę Miejską na V sesji w dniu 28 grudnia 2018r.