Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 13 marca 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu  13 marca 2020 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak, który powitał wszystkich, a następnie oddał głos panu Burmistrzowi.
                                           Burmistrz oświadczył, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego planowane są działania, by się zabezpieczyć , choć nie wiadomo, czy to będzie potrzebne, „ale nie zaszkodzi”. Przekazał, że 2 dni temu – wraz ze wszystkimi samorządowcami z województwa miał odprawę z Wojewodą, choć sytuacja jest nadzwyczajna i w takich skupiskach nie powinno się spotykać. Miało to jednak służyć bezpośredniemu przekazaniu wytycznych ze sztabów rządowych. Taka jest procedura, że wszystkie kwestie z koronawirusem polegają na przekazywaniu tych wytycznych poprzez poszczególne szczeble administracji, do których trzeba się dostosować, czy się to podoba, czy nie.  Zaznaczając, że jest to tylko jego zdanie- pan Straszyński stwierdził, iż sytuacja jest bardzo poważna i to, że w Polsce jest teraz 51 zachorowań, to tylko na ten moment, bo za chwilę może być 500, 5000.  Wiadomo, że  Włosi to zlekceważyli i dziś widać tego skutki i „jest tam czerwona linia wprowadzona, stan wyjątkowy, naprawdę jest bardzo, bardzo źle”. Dlatego należy podjeść do tego poważnie i te działania Rządu  na najbliższe 2 tygodnie  (zamknięcie szkół, bibliotek itp. miejsc, w których występują skupiska ludzi)- to bardzo dobry krok.  Burmistrz podkreślił, iż trzeba działać zapobiegawczo, prewencyjnie  i  wykorzystać czas kwarantanny w 100%. Nie należy się    spotykać w większym gronie, czy odwiedzać się, trzeba pomagać starszym osobom , najbardziej podatnym na zachorowanie. Dlatego też, Burmistrz chciał spotkać się z radnymi, aby oni w swoich środowiskach zorientowali się, co można zrobić dla tych starszych osób. Nie pracuje aktualnie MGOKSiR, MGBP i one mogłyby pomagać w tych kwestiach, bo nie ma u nas np. zorganizowanych harcerzy, którzy działają w innych miastach. Chodzi o ograniczenie wyjścia z domu przez te osoby. Pan Straszyński zaznaczył, że nie chodzi tu o straszenie, czy robienie paniki, bo wirus już jest, a to , że nie ma go w naszym województwie- to zdaniem Burmistrza kwestia czasu.  Jeśli go nie będzie, to będzie można się z tego cieszyć, ale prognozy mówią coś innego, że ta „fala uderzeniowa, co ma przyjść- ona dopiero będzie”. To się dzieje i każdy może być potencjalnym nosicielem wirusa , czy  może mieć kontakt  z kimś takim- „to potęga do potęgi- 1 osoba może zarazić 2,5 tys. osób”. Skala problemu jest bardzo poważna, ponieważ przeciwnik jest bardzo trudny, to sytuacja, jakiej do tej pory nie było.  Walka z tym przeciwnikiem jest bardzo skomplikowana.  Otrzymywane informacje są zdawkowe, ale najważniejsze jest to, by móc spokojnie żyć i realizować przekazywane zalecenia.  Należy stosować się do zalecenia, by nie  wychodzić z domu, by dzieci nie biegały po boiskach , bo to nie są „ferie, to jest czas, aby po prostu przetrzymać  te 2 tygodnie”. Odwołując się do wypowiedzi dr Derezińskiego- Burmistrz zaznaczył, iż te najbliższe  2 tygodnie są najważniejsze w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Jak to się będzie rozwijać- tego dziś nie wie, ale trzeba przeciwdziałać, aby skutki były jak najmniejsze. O sesję nadzwyczajną zwrócono się po spotkaniu z „Komisją Zdrowia, z którą określono „tak na szybko kroki, co byśmy mogli zrobić natychmiast”.  Zdaniem Burmistrza „natychmiast”- zabezpieczyć można środki na patrole Policji, by „wszystkie wytyczne traktować zero-jedynkowo”.  Pan Straszyński podzielił się też refleksją, że zazwyczaj na tego typu spotkaniach, w którym uczestniczył jest luźna atmosfera , natomiast po tym ostatnim u Wojewody- ta atmosfera była bardzo poważna, nikt z  tego nie żartował. Dziś do tych wytycznych musimy się dostosować i je respektować (zarządzanie pionowe), by ograniczać skutki.  Burmistrz przekazał, że za chwilę odbędzie się odprawa dotycząca telekonferencji z panem Wojewodą, w tym spotkaniu uczestniczył będzie również pracownik Urzędu. Otrzymywane wytyczne i informacje na bieżąco wrzucane są na stronę i portale. Pan Straszyński zaapelował, aby śledzić na bieżąco informacje ukazujące się na wp.pl i zachęcił do zakładania w telefonach komórkowych aplikacji „Bliska” , gdzie wysyłane są na bieżąco informacje otrzymywane od Wojewody.
                                          Z-ca Burmistrza oświadczył, że po spotkaniu u pana Wojewody powołany został sztab kryzysowy, w skład którego wchodzi kierownictwo Urzędu i kierownicy  poszczególnych jednostek: „GOK, Biblioteka, GOPS, pan dr Dereziński”. Sztab będzie spotykał się cyklicznie, dziś omawiane będą czynności podjęte przez jednostki  oraz działania w celu poprawienia, bądź zminimalizowania zagrożenie.  Odnosząc się do uchwały- pan Tomczyk powiedział, że po spotkaniach, jakie miały miejsce w środę  m.in. z „Komisją Zdrowia” ustalono o przeznaczeniu środków na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy – kwotę 40 tys. zł.  Te pieniądze wystarczą na 200 dodatkowych, ośmiogodzinnych patroli. Może to być np. 100 patroli dwuosobowych przez 8 godzin.  Z rozmowy z Komendantem wynika też, że te patrole mogę być dzielone godzinowo zgodnie z potrzebami. Zalecenie jest takie, by Policja monitorowała te miejsca , gdzie ludzi może być więcej np. place zabaw, ulice, boiska.  Na polecenie Burmistrza dyrektorzy szkół zobowiązani zostali do złożenia raportu dotyczącego opieki nad dziećmi i wczoraj: w SP Nr 1 przyszło 2 dzieci, tyle było też w SP nr 2 , w Przedszkolu- 5 , a w pozostałych szkołach nie było ich wcale. Dziś i jutro jeszcze te szkoły funkcjonują, choć nie ma lekcji, ale jest opieka, a od poniedziałku będą zamknięte.  Obiekty będą jednak nadzorowane, będą tam chodzić pracownicy, aby sprawdzać , czy nic się nie dzieje.  Pracownicy przez 2 tygodnie kwarantanny będą w domach, ale gotowi do pracy. Z-ca Burmistrza poprosił, aby radni przyjęli uchwałę zmieniającą budżet, aby zapewnić te patrole. Śródki zdjęto z wydatków na drogę w Kawęczynie ( 40 tys. zł)- to oszczędności, które zostały, bo umowa jest już podpisana.  Pan Tomczyk przekazał, że prawdopodobnie Rząd wprowadzi stan wyjątkowy, nadzwyczajny, a wówczas ograniczeń będzie jeszcze więcej.  Pan Tomczyk podał też, że ograniczenia dotyczą pracy Urzędu. Dziś do urzędowej kasy jeszcze przychodzą interesanci, bo jest termin raty podatku , ale w trosce o zdrowie pracownika, jak również mieszkańców –będzie to ograniczone. Interesanci przyjmowani będą tylko na pokoju nr 1, ale Urząd będzie normalnie pracował i pracownik na telefon będzie podchodził do biura obsługi interesanta. 
                                         Zwracając się do radnych- Z-ca Burmistrza zapytał o formę, w jakiej chcieliby się spotykać, bądź mieć przekazywane informacje, czy np. mają to być spotkania z „Komisją Zdrowia”, czy informacje trafiać mają droga mailową, tygodniowo, czy codziennie. Ustalono, że z radnymi kontaktować należy się „w miarę  potrzeb”. Pan Tomczyk poruszył także kwestię organizacji sesji. Przewodniczący Rady stwierdził, że byłaby to chyba sesja bez publiczności, bez konieczności udziału przez sołtysów , a sprawy do poruszenia należałoby przekazywać drogą elektroniczną, albo bezpośrednio przez radnych, by jak najmniej ludzi było w pomieszczeniu.  Radny Tomasik zasugerował, by może nie robić sesji w planowanym terminie. Przewodniczący Rady przyznał, że bierze to również pod uwagę, choć na razie planowana jest tak, jak była pierwotnie. W zależności od rozwoju sytuacji- mogą być takie okoliczności, które do tego zmuszą , a zgodnie ze statutem, sesja winna być nie rzadziej, niż raz na kwartał.
Burmistrz przekazał, że wdrażane u nas procedury, są wdrażane w całym województwie, od poniedziałku będzie ograniczony dostęp do Starostwa Powiatowego , już ograniczono dostęp do Urzędu Marszałkowskiego. Na pytanie , czy utraci na tych wszystkich ograniczeniach gospodarka odpowiedzieć należy, iż już traci i są to bardzo duże straty. „Pani Minister” nie obawia się jednak zbytnich strat jeśli chodzi o gospodarkę globalnie, ponieważ „mamy tę gospodarkę rozpędzoną”, choć sytuacja jest nie do pozazdroszczenia i koszty są w tej sytuacji nieważne. Celem priorytetowym jest ochrona życia.  Burmistrz zapewnił, że o wszelkich zmianach radni będą informowani na bieżąco, a sytuacja jest tak dynamiczna, że zmienia się z godziny na godzinę- z dnia na dzień. Z informacji z dnia wczorajszego wynika, że w naszym województwie koronawirusa nie ma, a zbadano 27 próbek (godz. 2030), ale nie należy się łudzić, że to będzie trwało wiecznie, to tylko kwestia czasu. Najważniejsze jest to, by społeczeństwo zrozumiało te wszystkie wytyczne i nie bagatelizowało zaleceń, bo to dotyczy każdego. Burmistrz nadmienił, że dziś z nikim się nie przywitał, ale to tylko dlatego, że są takie wytyczne, by się nie dotykać, nie dotykać innych osób, klamek itp. 
Na pytanie Z-cy Burmistrza o uwagi do projektu uchwały- nikt nie zabrał głosu.
                                           Radny Otremba poruszył kwestię organizacji sesji on-line.
                                           Kolejno, na posiedzenie Komisji przybył pracownik Urzędu odpowiedzialny za „zarządzanie kryzysowe”- pan Wojciech Malinowski. Burmistrz przedstawił, iż pan Malinowski jest nowym pracownikiem, 8 lat pracował w Urzędzie Miejskim w Inowrocławiu.
                                           Odpowiadając panu Otrembie- Przewodniczący Rady stwierdził, że może będzie taka potrzeba, aby sesje odbywały się on-line, ale nie wie, czy są takie możliwości prawne.
Następnie Z-ca Burmistrza jeszcze raz wskazał na pana Malinowskiego, który pracę w Urzędzie rozpoczął właśnie  w tym trudnym okresie. Dodał, że dziś, o godz. 1300  pan Malinowski uczestniczył będzie w odprawie Policji. Pan Malinowski przekazał natomiast, iż ta wideokonferencja została już odwołana.  Burmistrz zapytał o informacje, jakie pan Malinowski otrzymuje na bieżąco. Pracownik przyznał, że takie informacje otrzymuje z Zarządzania Kryzysowego z Inowrocławia i z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale na dzień dzisiejszy nic nowego nie wpłynęło (poza odwołaniem wideokonferencji). Wszelkie otrzymane informacje mailowe przekazuje od razu do jednostek. Burmistrz poprosił, by pan Malinowski przekazał radnym dane kontaktowe do siebie.
                                           Na zapytanie Z-cy Burmistrza- radny Stefański podzielił się rozwiązaniami, jakie w zakresie obecnej sytuacji podjęte zostały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu i przekazał, jak ten podmiot będzie funkcjonował.
Na tym o godz. 828    zakończono posiedzenie Komisji.

 

 

 

 Podpisał: Przewodniczący Rady- Szymon Krzysztofiak

 

                                      

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2020 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 40
21 maja 2020 13:18 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)