Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 28 stycznia 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu  28 stycznia 2020 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak, który powitał wszystkich informując, że na posiedzeniu omawiany będzie projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach. O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Sekretarz.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Stefański „w kwestii informacyjnej” zapytał o inicjatora tej uchwały. Przewodniczący Rady oświadczył, że inicjatorem jest pan Burmistrz Gniewkowa.
Radny Pułaczewski powiedział, że nie było sesji poświęconej oświacie, o co wnioskowano, a teraz robi się sesję nadzwyczajną. Zapytał, czy można liczyć na to, że jakaś dyskusja na ten temat będzie przed lutową sesją. Podkreślił też, że „przydałyby się jakieś dane w ogóle, bo tak naprawdę  Rada nie bardzo wie, co tam się stało (…) przydałaby się jakaś większa porcja informacji”. Pan Pułaczewski wskazał na Komisję Oświaty (…), Komisję Budżetu, które mogłyby takie informacje otrzymać i zawnioskował o te dane. Przewodniczący Rady zapytał, czy radnemu chodzi o „oświatę, jako całość , czy o Gąski”. Pan Pułaczewski powiedział, że o oświatę, jako całość z wyszczególnieniem tego, co stało się w Gąskach. Burmistrz oświadczył, że wczoraj było spotkanie, na które wszyscy radni otrzymali zaproszenie,i na którym omawiano „cały aspekt związany z oświatą”. Uchwała, jaka dziś będzie procedowana jest tylko „uchwałą uporządkowującą pewne kwestie związane ze Szkołą w Wierzchosławicach” . O ile trzeba będzie porozmawiać na temat oświaty, na temat systemu, kosztów – to jest do dyspozycji i może z radnymi spotykać się nawet codziennie. Pan Stefański zapytał, czy radni mogliby otrzymać informacje na piśmie, bo pan Burmistrz wspominał  kiedyś o kontroli. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że kontrola jeszcze trwa. Radny jeszcze raz zapytał, czy radni mogliby prosić o pisemną informację na ten temat oraz o tym, o czym mówił radny Pułaczewski. Przewodniczący Rady zasugerował, że może to być jakieś posiedzenie Komisji Oświaty, łączone posiedzenie Komisji, a pan Pułaczewski zaznaczył, by przy tym radni otrzymali te dokumenty. Radny Stefański zapytał o to, do kiedy będzie wspomniana kontrola, na co otrzymał odpowiedź, że zakończy się w pierwszym tygodniu lutego.  Przewodniczący Rady zapytał natomiast, czy od razu „będzie  z tego jakiś raport”. Pan Tomczyk wyjaśnił, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, kontrola miała zakończyć się do końca miesiąca, ale komisja się nie wyrobi w tym terminie i dlatego będzie ona przedłużona o tydzień.  Radny zapytał o skład tej komisji. Z-ca Burmistrza podał, że to pani Kierownik SZEAS, pani Wicleben i pani Białka.
Nie było więcej pytań i Przewodniczący rady zakończył posiedzenie Komisji.

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2020 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 131
26 marca 2020 11:00 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2020 09:01 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)