Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 13 marca 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 13 marca 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak, który powitał wszystkich, a następnie oddał głos panu Burmistrzowi. &nb

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 25 lutego 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 25 lutego 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak, który powitał wszystkich i poinformował, że obecnie działa jeszcze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji...

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 28 stycznia 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 28 stycznia 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak, który powitał wszystkich informując, że na posiedzeniu omawiany będzie projekt uchwały w sprawie zamiaru...

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 17 stycznia 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 17 stycznia 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak, który powitał wszystkich, a następnie oddał głos pani Mecenas. Pani Pokorska odniosła się do kwestii prowadzenia...