Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 16 lipca 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 16 lipca 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady. Na początku Przewodniczący Rady podał informacje za okres międzysesyjny: - dniu 3 lipca 2020 r. z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej...

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 22 czerwca 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 22 czerwca 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady. Na początku, nie odnotowano udziału radnych: Stefańskiego, Myśliwy i Wodniak-Kuraszkiewicz. &

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 1 czerwca 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 1 czerwca 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady.

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 19 maja 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 19 maja 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady. Na początku, nie odnotowano udziału radnych: Gremplewskiego, Tomasika, Orenta, Bożko i Rychłowskiego. Kolejno, Przewodniczący Rady przedstawił...

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 15 kwietnia 2020 r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady, który przed rozpoczęciem posiedzenia zaproponował, aby projekty uchwał omawiać „blokiem” sprawdził, kto z radnych zalogowany...