Urząd Miejski w Gniewkowie

Wybory samorządowe w 2018 r. zobacz archiwum »

Informacja o dodatkowym naborze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

z dnia 24 września 2018 r.

o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania

 

Na podstawie art. 182 § 2 i § 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349), oraz § 13 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników  głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości dokonania zgłoszenia kandydatów do losowania, terminie tego zgłoszenia oraz miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych  komisji wyborczych powoływanych na obszarze właściwości  Gminy Gniewkowo w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1. W związku ze zgłoszeniem do składów poszczególnych obwodowych  komisji wyborczych liczby kandydatów uniemożliwiającej powołanie tych komisji zgodnie z art. 182 § 1 Kodeksu wyborczego, Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II powoła do składów tych komisji po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdy komitet wyborczy oraz stosownie do art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego Urzędnik Wyborczy przeprowadzi publiczne losowanie w celu wyłonienia pozostałych kandydatów do składów tych komisji.

2. Pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów wyborczych (lub osoby upoważnione przez

pełnomocników wyborczych) mogą zgłosić do tego losowania tyle osób, ile w danej komisji brakuje do liczby 9. Wykazy obwodowych komisji wyborczych z informacją o liczbie kandydatów zgłoszonych zgodnie z art. 182 § 2  oraz liczbie kandydatów brakujących do liczby 9 stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do informacji.

3. Zgłoszenia kandydatów do losowania będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, pokój 17 przez Urzędnika Wyborczego lub wskazanego pracownika Urzędu w dniu 25 września (wtorek) w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w dniu 26 września 2018 r. (środa) w godzinach od 7:00 do 15:00.

4. Publiczne losowanie składów obwodowych  komisji wyborczych zostanie przeprowadzone  w dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, pokój 20 (I piętro).

5. Losowanie przeprowadzi Urzędnik Wyborczy w sposób określony w powołanej wyżej uchwale PKW.

6. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół.

7.Składy komisji podane zostaną niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie w Urzędzie Miejskim oraz umieszczenie w BIP Urzędu  postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II o ich powołaniu.

8. Stosownie do § 15 ust. 1 powołanej wyżej uchwały PKW, w przypadku niedokonania w terminie zgłoszenia kandydatów do losowania w liczbie powodującej konieczność przeprowadzenia losowania, losowanie to nie zostanie przeprowadzone.

 

 

 

Podpisał Burmistrz mgr Adam Roszak

 

Załącznik Nr 1

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

Lp.

Nazwa komisji

Liczba kandydatów zgłoszonych zgodnie z art. 182

Liczba kandydatów brakujących do liczby 9

1.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 w Gniewkowie

 

7

2

2.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 w Gniewkowie

 

6

3

3.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 w Gniewkowie

 

7

2

4.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 4 w Gniewkowie

 

7

2

5.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 5 w Gniewkowie

 

7

2

6.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 6 w Gniewkowie

 

7

2

7.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 7 w Gniewkowie

 

7

2

8.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 8 w Wierzchosławicach

 

6

3

9.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 9 w Szadłowicach

 

6

3

10.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 10 w Gąskach

 

6

3

11.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 11 w Ostrowie

 

6

3

12.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 12 w Suchatówce

 

6

3

13.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 13 w Kijewie

 

5

4

14.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 14 w Murzynnie

6

3

 

 

 

Załącznik Nr 2

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Lp.

 

Nazwa komisji

Liczba kandydatów zgłoszonych zgodnie z art. 182

Liczba kandydatów brakujących do liczby 9

1.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 1 w Gniewkowie

 

5

4

2.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 2 w Gniewkowie

 

6

3

3.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 3 w Gniewkowie

 

6

3

4.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 4 w Gniewkowie

 

6

3

5.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 5 w Gniewkowie

 

6

3

6.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 6 w Gniewkowie

 

6

3

7.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 7 w Gniewkowie

 

6

3

8.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 8 w Wierzchosławicach

 

5

4

9.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 9 w Szadłowicach

 

5

4

10.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 10 w Gąskach

 

5

4

11.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 11 w Ostrowie

 

5

4

12.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 12 w Suchatówce

 

5

4

13.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 13 w Kijewie

 

6

3

14.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 14 w Murzynnie

 

5

4

15.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 15 w Warzynie

 

5

1

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2018 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 340
24 września 2018 15:02 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [file0323.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2018 15:01 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl