Wybory samorządowe w 2018 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Transport wyborców w dniu 21 października 2018r.

W dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wyborcy będą mogli skorzystać z transportu do lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy w następującym porządku: 1.Skalmierowice godz.945 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Szkole Podstawowej w Szadłowicach...

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Gniewkowie (pok. nr 17) znajduje się informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami tych...

Szkolenie przewodniczących i zastępców obwodowych komisji wyborczych

Informuje się, że w ramach I etapu szkoleń obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - odbędzie się szkolenie przewodniczacych i zastępców komisji w dniu 12 października 2018r. Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele...