Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA PUBLICZNA

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wpływające do Urzędu Miejskiego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) oraz udzielone odpowiedzi- do wglądu dostępne są w godzinach pracy Urzędu u Sekretarza Gminy pokój nr 5.