Gospodarka odpadami

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016r.

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016r.

 

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Ul. Grudziądzka 159

87-100 Toruń

 

 

27,08%

 

 

74%

 

 

0

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2017 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 541
08 maja 2017 13:29 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)