Gospodarka odpadami (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podmioty odbierające nieczystości płynne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-394-podmioty_odbierajace_nieczystosci+podmioty_odbierajace_nieczystosci.html

artykuł - Pojemnik jest pełen... pytań

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-377-artykul_pojemnik_jest_pelen_pytan+artykul_pojemnik_jest_pelen_pytan.html

artykuł - Śmieciowa rewolucja

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-365-artykul_smieciowa_rewolucja+artykul_smieciowa_rewolucja.html

artykuł - Reforma w gospodarce odpadami komunalnymi

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-364-artykul_reforma_w_gospodarce_odpadami+artykul_reforma_w_gospodarce_odpadami.html

Adres strony Ministerstwa Środowiska

http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-362-ustawa_z_dnia_13_wrzesnia_1996_r_o+ustawa_z_dnia_13_wrzesnia_1996_r_o.html