Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016r.

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu,...

Poziomy recyklingu 2016

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-689-poziomy_recyklingu_2016+poziomy_recyklingu_2016.html

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2017 ROK

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-687-harmonogram_odbioru_odpadow_na_2017_rok+harmonogram_odbioru_odpadow_na_2017_rok.html

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI NA I KWARTAŁ 2017 ROKU

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-680-harmonogram_odbioru_smieci_na_i_kwartal+harmonogram_odbioru_smieci_na_i_kwartal.html

Poziomy recyklingu 2015

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-659-poziomy_recyklingu_2015+poziomy_recyklingu_2015.html

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY GNIEWKOWO

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-644-szczegolowa_instrukcja_segregacji+szczegolowa_instrukcja_segregacji.html

UWAGA ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI W 2016R.

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-634-uwaga_zmiany_w_gospodarce_odpadami_w+uwaga_zmiany_w_gospodarce_odpadami_w.html

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-633-deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za+deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za.html

Poziomy recyklingu 2014

http://www.gniewkowo.com.pl/strona-592-poziomy_recyklingu_2014+poziomy_recyklingu_2014.html