Aktualności

25 listopada 2008r. - XXXI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Kolejna, XXXI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 25 listopada 2008r.

Zgodnie z planem pracy Rady tematami "wiodącymi"  tych obrad będą :

1.Stawki podatkowe i opłaty na rok 2009 .

2.Ocena działalności niepublicznych zakładów służby zdrowia .

3.Ocena działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo .

Tradycyjnie , obrady rozpoczną się o godzinie 14-tej w sali nr 20 Urzędu Miejskiego (I piętro).

 

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

-  przedstawi Burmistrz.

-  dyskusja.

- przyjęcie informacji.

5. Ocena działalności niepublicznych zakładów służby zdrowia.

-  ocenę działań niepublicznych zakładów  opieki zdrowotnej funkcjonujących   na terenie Gminy Gniewkowo  przedstawi  Sekretarz Gminy p. Bogumiła Pęczkowska.

dyskusja,

-przyjęcie informacji .

6.Ocena działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo.

-   informację o działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo przedstawi Prezes p. Mikołaj Bogdanowicz.

-    dyskusja,

-   przyjęcie informacji .

7.Ustalenie  stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009.

Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał dotyczących ustalenia stawek podatków i opłat w następujących sprawach:

a/  określenia  wysokości stawek podatku od  nieruchomości na rok 2009

-projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski.

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

b/ obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku  rolnego na rok    2009.

-    projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander  Pułaczewski.

-dyskusja,

-    przyjęcie  uchwały.

c/ ustalenia  wysokości podatku  od  środków  transportowych na  rok 2009.

-projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski. 

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a / zmian do  Uchwały Nr X VI/119/ 2007 w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Gniewkowo na rok 2008.

-  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik p. Dorota Rutkowska 

-  dyskusja,

-  przyjęcie  uchwały.

b/  trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

c/ uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

d/ zatwierdzenia Statutu Świetlicy Wiejskiej w Wierzchosławicach.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

e/zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

f/ zmiany cen za usługi komunalne.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

9.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10.Wolne głosy ,  wnioski.

11.Zamknięcie  obrad.

 

 

                                                                    

   Przewodniczący Rady Miejskiej

              w Gniewkowie   

        mgr Janusz Kozłowski

 

 

                                                                                         

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.10.2008r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2008 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3944
20 listopada 2008 10:09 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana treści dokumnetu.
29 października 2008 13:39 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.