Aktualności

28.10.2008r.- XXX Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Kolejna, XXX sesja  Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 28 października 2008r.  na godz. 14:00.

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z  XXIX sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

-  przedstawi Burmistrz.

-  dyskusja.

 -  przyjęcie informacji.

5. Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz realizacja zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej.

- informację przedstawi dyrektor  M-GOKSiR p. Adam Warakomski ,

6. Informacja z działalności jednostek oświatowych.

- informację  przedstawi kierownik SZEAS p. Ryszard Barczak.

- dyskusja,

- przyjęcie informacji.

7. Ocena realizacji Programu Miejsko –Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz świetlic socjoterapeutycznych.

- informację  przedstawi Sekretarz Gminy p. Bogumiła Pęczkowska.

- dyskusja,

- przyjęcie informacji.

8. Informacja na temat funkcjonowania stowarzyszeń w Gminie.

- informacja  przedstawi Z-ca Burmistrza p. Paweł Drzażdżewski

- dyskusja,

- przyjęcie informacji.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a/ zmian do  Uchwały Nr XVI/119/ 2007 w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Gniewkowo na rok 2008.

 -   projekt uchwały  przedstawi   Skarbnik p. Dorota  Rutkowska .

-          dyskusja,

-          przyjęcie  uchwały.  

b / wysokości ekwiwalentu w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

c/ wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

d/nadania nazwy ulic w Gniewkowie.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

e/ zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

-          projekt uchwały  przedstawi radny p. Aleksander Pułaczewski.

-          dyskusja,

-          przyjęcie  uchwały.

f/ przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

g/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bąbolin”

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

h/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chrząstowo”

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

i/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąski”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

j/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

k/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kijewo”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

l/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Markowo” .

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

ł/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Murzynko”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

m/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ostrowo”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

n/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skalmierowice”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

o/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości „Suchatówka”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

p/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szadłowice”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

r/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wielowieś”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

s/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Więcławice”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

t/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbiczany”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

u/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wierzchosławice”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

w/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zajezierze”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

y/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żyrosławice”.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

Uprzejmie informuję , że plany odnowy miejscowości są do wglądu  w biurze Rady Miejskiej oraz na stanowisku pracy pokój nr 11.

z/uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

ź/ uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

ż/zabezpieczenia środków na realizacje inwestycji pn. Przebudowa drogi Suchatówka – Warzyn- Kijewo w latach 2008-2010.

-   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

10.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

11.Wolne głosy ,  wnioski.

12.Zamknięcie  obrad.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2008r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Graczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3638
17 października 2008 08:10 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana treści dokumnetu.
17 października 2008 08:09 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.