Aktualności

XVIII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 17 stycznia 2020 r.

             Zapraszam na XVIII sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)   w dniu   17 stycznia  2020 r.  o godz.815  w  sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewkowie ul.Dworcowa 17.

 

Proponowany  porządek obrad:                           

                                                                           

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie stanowiska Rady Miejskiej odnośnie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego:
     -przedstawienia projektu uchwały;

    -przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
    -dyskusja,
    -głosowanie nad projektem uchwały.

     4.Zamknięcie  obrad sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady - Julian Bajerowski

 

 

Przed sesją, o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady.

                                                 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2020 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 189
16 stycznia 2020 10:15 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20200116_094603.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 09:39 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)