Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

XII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

                                                                 Zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie    gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)   w dniu 28 sierpnia 2019 r.  o godz.1500  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:                           

                                                                           

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5.  Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. :
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie utworzenia sołectwa Chrząstowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie projektów uchwał dotyczących statutów sołectwa Godzięba oraz nowego sołectwa Chrząstowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 15. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 16. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie powołania  Komisji  do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 17. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 18. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 19. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).
 20. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 21. Zamknięcie  obrad sesji.

                                                 

                                                                      

 Przewodniczący Rady- Szymon Krzysztofiak

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2019 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 176
21 sierpnia 2019 14:53 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 sierpnia 2019 14:49 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20190821_140115.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 sierpnia 2019 14:48 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20190821_142849.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl