Aktualności

XI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 26 czerwca 2019 r.

 

 

 

                                                                 Zapraszam na XI sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie    gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)   w dniu 26 czerwca 2019 r.  o godz.1500  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:                           

                                                                           

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy:
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 6. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie:
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul. Dworcowej 11:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/263/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).
 14. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 15. Zamknięcie  obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady /-/ Szymon Krzysztofiak
 
 
W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady (sala nr 20 UM).

                                                 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2019 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 250
25 czerwca 2019 11:40 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [aktualizacja_lpr_gminy_gniewkowo_na_lata_20162023_062019.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2019 13:04 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20190619_123452.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2019 13:01 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20190619_123045.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)