Aktualności

Debata na temat raportu o stanie Gminy za rok 2018

I n f o r m a c j a

 

 

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Gniewkowa przedłożył Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy Gniewkowo.
Nad raportem przeprowadzona zostanie debata na X sesji  w dniu 30 maja 2019 r.  o godz. 1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego przy ul.17 Stycznia 11 w Gniewkowie.
W debacie nad raportem głos zabierać mogą mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tej  debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ten raport ma być przedstawiony tj. do 29 maja 2019 r.  Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Miejskiej - pok. nr 17  w godzinach pracy Urzędu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu w debacie według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących wziąć udział w debacie wynosi – 15.

 

 

/-/ Przewodniczący Rady Szymon Krzysztofiak

 

 

Gniewkowo, dnia 22 maja 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2019 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 279
24 maja 2019 12:11 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [sprostowanie_do_raportu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 07:13 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [raport_o_stanie_gminy_gniewkowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2019 15:29 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [raport_o_stanie_gminy_gniewkowo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)