Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

X sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 maja 2019r.

Zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie    gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)   w dniu 30 maja  2019 r.  o godz.1500  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:                           

                                                                           

                                                                                       

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Wręczenie przez Miejską Komisję Wyborczą  w Gniewkowie zaświadczenia o wyborze na radnego Panu Piotrowi Rychłowskiemu.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Przyjęcie  porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 6. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 7. Raport o stanie Gminy  za rok 2018 oraz głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania:
  -przedstawienie raportu,
  -debata nad raportem,
  -głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2018 :
   -przedstawienie sprawozdania;
  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2018;
  -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2018;
  - przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018;
  -dyskusja;                                                                                                                      
  -przyjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
  -przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2018 rok;
  -przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
  -dyskusja;
  -przyjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo- edycja III:
  - przedstawienie sprawozdania,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  sprawozdania.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019 r.:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 15. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w kwestii wyjaśnienia wniosku grupy radnych dotyczącego oświadczenia Burmistrza Gniewkowa - Pana Adama Straszyńskiego o braku w budżecie Gminy kwoty ok. 2mln zł na koniec listopada 2018 roku:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 16. Omówienie wariantów inwestycji dotyczącej modernizacji kotłowni węglowej na gazową, zlokalizowanej przy ul.Pająkowskiego w Gniewkowie:
  -przedstawienie wariantów modernizacji;
  -dyskusja.
 17. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 usg).
 18. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 19. Zamknięcie  obrad sesji.

    

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady Szymon Krzysztofiak

 

 

W dniu 28 maja 2019 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady o godz. 15:30 (sala nr 20 UM), którego przedmiotem będzie  omawianie materiałów na sesję.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2019 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 192
24 maja 2019 12:12 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [sprostowanie_do_raportu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 07:19 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 07:19 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [raport_o_stanie_gminy_gniewkowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl