Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

IV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 19 grudnia 2018r.

 

                                                  Zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)    w dniu  19 grudnia 2018r.  o godz.1500  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:                           

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
    -dyskusja,
    -przyjęcie informacji.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) budżetu na 2019 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-przedstawienie opinii  stałych Komisji Rady na temat projektu budżetu,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025:
- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2019:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e) rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
6.Interpelacje i zapytania  radnych.
7.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
8.Zamknięcie  obrad sesji.

 Podpisał /_/ Przewodniczący Rady Szymon Krzysztofiak


Wspólne posiedzenia Komisji Rady odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018r. godz. 15:30 (sala nr 20 UM).

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2018 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 183
13 grudnia 2018 12:55 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [opinia_rio_budzet.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 12:55 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [opinia_rio__wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 12:53 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [projekt_wynagrodzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl