Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

III sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 05.12.2018r.

Zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)    w dniu  5 grudnia 2018r.  o godz.1500  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:                           

 

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny :
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
  a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu  na 2018 rok:
  - przedstawienie projektu  uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały,

b)obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)   przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
7.Interpelacje i zapytania  radnych.
8.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
9.Zamknięcie  obrad sesji.

Przewodniczący Rady /-/ Szymon Krzysztofiak


W dniu 3 grudnia 2018r.  o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady w celu zaopiniowania materiałów na III sesję Rady (sala nr 20 UM).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2018 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 221
30 listopada 2018 11:14 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_iii_sesja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 10:19 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2018 10:39 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl