Aktualności

II sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 28.11.2018r.

 Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Szymon Krzysztofiak działając na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)   zwołał II sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie  w dniu   28 listopada 2018r.  o godz.1500  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:                           

                                                                           

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Powołania Komisji Rady i Przewodniczących  tych Komisji:

a)zgłaszanie kandydatów do  Komisji Rewizyjnej ,

-dyskusja ,

-przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

b)zgłaszanie spośród członków Komisji Rewizyjnej kandydatów na Przewodniczącego,

-dyskusja ,

-przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)zgłaszanie kandydatów do  Komisji Budżetu i Finansów ,

-dyskusja,

-przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów,

d)zgłaszanie spośród członków Komisji Budżetu i Finansów kandydatów na Przewodniczącego,

-dyskusja ,

-przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,

e)zgłaszanie  kandydatów do  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej , Rolnej i Ochrony Środowiska,

-dyskusja ,

-przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej , Rolnej i Ochrony Środowiska ,

f)zgłaszanie spośród członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska kandydatów na Przewodniczącego,

-dyskusja ,

-przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej  , Rolnej i Ochrony Środowiska,

g)zgłaszanie kandydatów do  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej,

-dyskusja,

-przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej,

h)zgłaszanie spośród członków Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej kandydatów na Przewodniczącego,

dyskusja ,

-przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej,

i)zgłaszanie kandydatów do  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

-dyskusja,

-przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

j)zgłaszanie spośród członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydatów na Przewodniczącego,

-dyskusja ,

-przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

k)zgłaszanie kandydatów do doraźnej  Komisji Statutowej ,

-dyskusja,

-przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej,

l) zgłaszanie spośród członków Komisji Statutowej kandydatów na Przewodniczącego,

-dyskusja ,

-przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Statutowej.

4.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
a)wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
5.Interpelacje i zapytania  radnych.
6.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
7.Zamknięcie  obrad sesji.

                                                 

                                           

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2018 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 352
23 listopada 2018 07:36 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [projekt_przewkswip.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 07:36 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [projekt_sklad_krgbrios.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 07:35 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [projekty_sklad_kbif.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)