Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  GNIEWKOWA

 

z  dnia 19 października 2018r.

w  sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.             

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 poz. 121 z późn. zm.)

ogłaszam, co następuje:

z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości:

 

lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców:

Gniewkowo ul. Rynek 18 m. 2

- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 47,80 m2, za cenę: 72.300 zł,

do lokalu  mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 3,40 m2

- udział we współwłasności nieruchomości wynosi  5120/9030 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  439/18  o powierzchni  0,0123 ha, karta mapy 27, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00046410/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu  za cenę:  8.200 zł.

 

Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi: 80.500 zł.

Ostrowo 1 m. 3        

- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 32,85 m2, za cenę: 40.500 zł,

do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 14,15 m2

- udział we współwłasności nieruchomości 4700/35120 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 61/2 o powierzchni 0,1610 ha, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00080905/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu za cenę: 5.000 zł.

 

Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi: 45.500 zł.

Podane ceny nieruchomości lokalowych nie obejmuje udzielanej przy sprzedaży  bonifikaty.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
tj. od dnia 19 października 2018r. do dnia 10 listopada 2018r.

    

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Porębska
Ilość wyświetleń: 219
19 października 2018 08:48 Adrianna Porębska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl