Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A      G N I E W K O W A

 

z  dnia 31 sierpnia 2018r.

w  sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.             

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U z 2018 poz. 121 z późn. zm.)

ogłaszam, co następuje:

z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości:

 

lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców:

ul. Jana Kilińskiego Nr 19 m. 2

- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 56,25 m2, za cenę: 64.500 zł,

do lokalu  mieszkalnego przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 9,65 mi 14,05 m2

- udział we współwłasności nieruchomości wynosi  7995/30025 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  629/1 o powierzchni  0,0758 ha, karta mapy 40, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00080794/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu  za cenę:  11.400 zł.

Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi: 75.900 zł.

           

ul. Jana Kilińskiego Nr 27 m. 7

- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 34,10 m2, za cenę: 36.700 zł,

do lokalu mieszkalnego przynależy w.c. o powierzchni  1,20 m2, strych o powierzchni 2,60 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni  5,40 m2

-  udział we współwłasności nieruchomości wynosi   433/3513,   tj. 316,28 m2 gruntu z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  645/1  o powierzchni  0,2566 ha,  karta mapy  41,  zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00027902/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę:  15.300 zł.

Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi: 52.000 zł.

 

ul. G. Pająkowskiego Nr 6B m. 12

- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 48,12 m2, za cenę: 123.800 zł,

do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 4,59 m2

-  udział we współwłasności nieruchomości wynosi  5271/116104,  z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  923  o powierzchni  0,0263 ha,  karta mapy  38,  zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00042850/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę:  700 zł.

Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi:  124.500 zł.

 

Murzynno Nr 13 m. 4

- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 64,01 m2, za cenę: 26.500 zł,

do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,00 m2

- udział we współwłasności nieruchomości wynosi 264/1000, z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/1 o powierzchni 0,1900 ha, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00030078/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę:  9.900 zł.

Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi: 36.400 zł.

 

Lokal użytkowy na rzecz głównego najemcy:

ul. Rynek 13 lokal użytkowy nr 1

- usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego o powierzchni  użytkowej 18,70 m2, za cenę 29.500 zł

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

Lokal użytkowy w udziale wynoszącym 1870/60878 w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 448/3 o powierzchni 0,0453 ha, karta mapy 27, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00013029/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 

Podane ceny nieruchomości lokalowych nie obejmują udzielanej przy sprzedaży  bonifikaty.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
tj. od dnia 31 sierpnia 2018r.  do dnia 22 września 2018r.

     

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2018 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Porębska
Ilość wyświetleń: 251
31 sierpnia 2018 07:37 Adrianna Porębska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl