Aktualności

LIX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 29 sierpnia 2018r.

                                                  Zapraszam na LIX sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)    w dniu  29 sierpnia 2018r.  o godz.1300  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:    

 

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
 6. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 7. Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o.:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie informacji.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      ustalenia wzorów formularzy podatkowych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     zmieniająca  uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)     budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

f)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J.Kilińskiego:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
10.Wolne głosy,  wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady - Przemysław Stefański

 

 

Przed sesją, w poniedziałek tj. 27 sierpnia 2018r. zbiorą się wszystkie Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu, które rozpocznie się o godz. 15:30 (sala nr 20 UM).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2018 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 452
23 sierpnia 2018 09:31 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [iii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2018 09:28 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [ii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2018 09:25 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)