Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 lipca 2018r.

Na podstawie  art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)   zwołuję LVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie  w dniu 26 lipca 2018r.  o godz.  154°  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego.

                                                               

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

b)     udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały;

c)      aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020”:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały.

4.Zamknięcie obrad.

                                                 

Przed sesją, o godzinie 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2018 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 161
24 lipca 2018 11:00 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lviii_sesja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2018 10:58 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl